מספר טלפון


5796460 - 03 הכט מיכאל שלמה ויהודית
5796461 - 03 הורוביץ שאול יצחק
5796462 - 03 עובדיה יצחק
5796463 - 03 דמתי יהודה ואהובה
5796464 - 03 "הרצל מוניות
5796464 - 03 הרצל הרצל דקר דקר בני ברק
5796466 - 03 רייך בתיה
5796467 - 03 רוטנברג נפתלי וחנה
5796468 - 03 אלתר נח מרגליות
5796469 - 03 גז יוסי