מספר טלפון


5796600 - 03 טלפונים ציבוריים
5796603 - 03 כפיר ארבי בע"מ
5796606 - 03 כפיר ארבי בע"מ
5796607 - 03 מערכות ומחשבים בע"מ תכלית"
5796608 - 03 אצור אלחנן ורוית