מספר טלפון


5796660 - 03 מושקוביץ רוזה
5796661 - 03 (פקס) סבן ניסים ובניו חומרי בנין וצבעים
5796662 - 03 (פקס) סבן ניסים ובניו חומרי בנין וצבעים
5796663 - 03 לוי ליביה (יסכה) בגדי ילדים
5796664 - 03 שינפלד חב' לבנין והשקעות בע"מ
5796666 - 03 נוי לי תכשיטים נץ שלמה
5796667 - 03 ציון בועז
5796668 - 03 גלבוע אברהם ואלינור
5796669 - 03 קסירר ליאור וזיוה