מספר טלפון


5796711 - 03 חייש השקעות בע"מ
5796712 - 03 טאוסקי אברהם ויהודית
5796715 - 03 ירושלמי ישראל
5796716 - 03 דויטש אהרון ואידל
5796717 - 03 גרנות ד"ר רפאל
5796718 - 03 ניסל פסיה
5796719 - 03 כהן יוסף ובנימין