מספר טלפון


5796772 - 03 שטיינר יוסף
5796775 - 03 שני אסנת
5796777 - 03 יצחק פיין
5796778 - 03 דוידוביץ דוד