מספר טלפון


5796811 - 03 שיוביץ אפרים קבלן בנין וקיקה
5796813 - 03 קוזק ישראל
5796814 - 03 גנץ מוטי
5796815 - 03 גנץ מנחם
5796816 - 03 כהן אהובה ויצחק
5796817 - 03 ידיד טקסטיל
5796819 - 03 שימל שמואל