מספר טלפון


5796930 - 03 (פקס) (פקס) מסורת אבות
5796930 - 03 מסורת אבות מורים
5796933 - 03 רנט 'ישראל' משרד ראשי אינטר
5796935 - 03 רוט אהרן ורחל
5796937 - 03 שטינמץ ברוך אברהם ובת שבע
5796938 - 03 הופריכטר ישראל
5796939 - 03 מועלם מנשה