מספר טלפון


5796990 - 03 זורע זניס
5796991 - 03 שינבוים מלכה
5796991 - 03 שנייבוים משה מאיר ומלכה
5796992 - 03 קלוגמן חנוך וחיה
5796996 - 03 וייס מינה
5796998 - 03 יגאל ורות אברג'ל
5796999 - 03 הועדה להצלה ולקליטה רוחנית