מספר טלפון


5797110 - 03 דהאן יעקב וגילה
5797111 - 03 אלזס יוסף ורבקה
5797112 - 03 פוריס אברהם ושרה
5797115 - 03 כהנא יקותיאל
5797116 - 03 אהל שרה מרכז חרדי
5797116 - 03 "אוהל שרה מרכז חינוך ושקום בילד המיוחד
5797117 - 03 תנובה בע"מ רשת היפרשוק 8891 בע"מ
5797118 - 03 רוזן ישראל ורחל
5797119 - 03 ביכמן דוד וצביה