מספר טלפון


5797260 - 03 אזואלוס רפאל ומרלן
5797261 - 03 תורג'מן אברהם ויהודית
5797262 - 03 זיצמן מאיר ומינה
5797263 - 03 זכריה חממי
5797264 - 03 זרביב שמואל ומיכל
5797265 - 03 יום טוב שלמה
5797267 - 03 דינה ינקוביץ צבי חיצוק
5797267 - 03 צבי וחייצוק דינה ינקוביץ
5797268 - 03 שלזינגר אסתר