מספר טלפון


5797320 - 03 פיקסלר פנחס
5797321 - 03 ורצברגר צבי
5797322 - 03 יפרח יאיר ויהודית
5797323 - 03 קוריץ אברהם פנחס ורייזי
5797324 - 03 ברבן אבי
5797325 - 03 מליחי ראובן משתלת הפרח בגני
5797326 - 03 הלר יואל ואסתר
5797327 - 03 צדקא שמעון ורות
5797329 - 03 איינהורן משה