מספר טלפון


5797330 - 03 אליוף צביה
5797332 - 03 פייסט בן ציון ושרה
5797333 - 03 פאלוך דוד ומינה
5797334 - 03 פאלוך יוסף
5797335 - 03 כהן סלמן
5797336 - 03 קוסטליף נתנאל יצחק
5797337 - 03 פליגמן אברהם
5797338 - 03 מורגנשטרן מרדכי אריה