מספר טלפון


5797361 - 03 סמואל דוד וציפי
5797362 - 03 מכבי אש ישירות למפקד השרות
5797362 - 03 (פקס) לשיחות רגילות
5797363 - 03 מילשטיין משה וטלי
5797365 - 03 פרנקפורטר אליעזר
5797366 - 03 ג'ורג'י עזרא
5797368 - 03 רוטנברג דוד
5797369 - 03 כהן רזיאל ולבנה