מספר טלפון


5797390 - 03 לזר נפתלי
5797392 - 03 גלוסקיניס דניאל
5797393 - 03 שמש ויקי וצבי
5797394 - 03 הלברשטאם נפתלי אלימלך וחנה
5797395 - 03 שפרנסקי הלנה
5797399 - 03 נטליה ליכטמחר