מספר טלפון


5797451 - 03 חלפון פלורנס
5797452 - 03 קבזה משה
5797454 - 03 רבינוביץ יפים
5797457 - 03 דרור ציונה יאנג לוק