מספר טלפון


5797530 - 03 שרה ומרדכי טויטו
5797533 - 03 שטרן יוסף ונעמי
5797534 - 03 א אלתוני שרותי חשמל בע"מ
5797535 - 03 גרלר רבקה
5797536 - 03 דוד גילה ואבי
5797537 - 03 יגודיוב יצחק ושולמית
5797539 - 03 קיזרמן שולמית