מספר טלפון


5797590 - 03 אברהם ודבורה בצלאל
5797595 - 03 כרמי יהודה
5797596 - 03 נפתלי וויטיה מלכה לידר
5797598 - 03 קרויזר חיה שושנה
5797599 - 03 רוט יעקב