מספר טלפון


5797641 - 03 שלום ונובר ירושלמי
5797642 - 03 דניאל שרון דגי נוי ופרחים
5797646 - 03 ארגון נשות גור היכלי ע נג
5797647 - 03 זוארץ ונדה
5797648 - 03 שפירא חזי
5797649 - 03 רות ואפי וינברג