מספר טלפון


5797656 - 03 בסט בול בע"מ מרכז הביליארד
5797657 - 03 אריהוד יהודה
5797658 - 03 עובדיה מניה
5797659 - 03 'פקס'