מספר טלפון


5797780 - 03 ברקוביץ מלכה
5797782 - 03 לוי אלישע ועליזה
5797783 - 03 מור רבקה
5797784 - 03 אדמון ניסן
5797785 - 03 מליס מודוסיס מירה מטבחים
5797785 - 03 מליס כלי בית ומתנות
5797786 - 03 שמע יוסף וצופיה
5797787 - 03 אלישיוב יוסף
5797789 - 03 בוחבוט רונית ושאול