מספר טלפון


5797810 - 03 שובל סולי
5797811 - 03 עובדיה משה
5797812 - 03 כדורי יפה
5797813 - 03 פליישמן יהודה ושרונה
5797814 - 03 דרמר אהרון ופרי
5797815 - 03 איצקוביץ צבי ושרה
5797816 - 03 סוקל ש
5797817 - 03 פולק אברהם ותמר
5797818 - 03 וישניצר חיים
5797819 - 03 מורלי ג'ורג' יוסף ודבורה