מספר טלפון


5798210 - 03 לורל לוי עזרא ומאיו יוסי
5798213 - 03 ביטון דוריס וניסים
5798214 - 03 דגן תחיה וחיים
5798215 - 03 מקדונלדס מפגש שמש
5798215 - 03 קניון איילון
5798215 - 03 מקדונלד'ס דליקטיב גוסלנד דוכן קיים אין טלפון
5798216 - 03 בידרמן אברהם אלימך ומלכה
5798217 - 03 רוט אברהם וגילה
5798218 - 03 סלומון ראובן ושלומית
5798219 - 03 מרים בחש