מספר טלפון


5798310 - 03 עילם רוני
5798315 - 03 בצלאל ירושלמי ובנו
5798316 - 03 מטבחי זיו בע"מ
5798317 - 03 מטבחי זיו בע"מ
5798318 - 03 תיכון טכנולוגי "דתי לבנות "נוה שרה הרצוג
5798319 - 03 קצנלבוגן דוד וחדוה