מספר טלפון


5798364 - 03 רומנו ישראל
5798367 - 03 חדד יעקב ומוריה
5798368 - 03 יעקב לנדסמן
5798369 - 03 ויזמן מאיר ואלישבע