מספר טלפון


5798380 - 03 איצקוביץ ישעיהו
5798381 - 03 נוה בנין חברה לבנין בע"מ
5798383 - 03 פעלים יד לאחים
5798384 - 03 אתגר רוזן) רבקה וציון)
5798385 - 03 נדל שלמה ומרים
5798386 - 03 כלימי יואב
5798387 - 03 פינקל פייגה
5798388 - 03 סעדה יוסף ויעקב חן