מספר טלפון


5798390 - 03 יורי פרייפלד
5798391 - 03 שניצקי אינג' אבישי שני
5798392 - 03 הדגים העופות והבשר מרכז
5798393 - 03 לוי סלמן וברכה
5798394 - 03 נחום ויהודית רוזנטל
5798399 - 03 מלכה חיים ואביגיל