מספר טלפון


5798470 - 03 סלדין אסיה
5798471 - 03 בית מאפה בוסקילה חנות המפעל
5798472 - 03 כולל יד סופר
5798473 - 03 סבן פרץ
5798475 - 03 וייס פנינה ואברהם מאיר
5798476 - 03 קצבורג יצחק ולאה
5798478 - 03 רובין דבורה
5798479 - 03 רוגל מירה