מספר טלפון


5798741 - 03 רוט אברהם אליהו ורבקה
5798744 - 03 ציוני בן ציון וחנה
5798745 - 03 פוטולסקי גלעד ומרים
5798746 - 03 מור זמי ומיכאלה מרפאת שיניים
5798749 - 03 לב מרדכי ולאה