מספר טלפון


5798760 - 03 קליימן שלומית
5798762 - 03 חוגי עזרא
5798765 - 03 גלילי אורית
5798766 - 03 בניסטי אהרן ועליזה
5798767 - 03 מליק ירוחם ובינה
5798769 - 03 גוטסמן יעקב