מספר טלפון


5798830 - 03 אביטל ושמעון אביב
5798831 - 03 לנאל ישראל יוסף וחנה
5798833 - 03 בלוי מרדכי זאב ושולמית
5798834 - 03 הורונציק יצחק מאיר
5798838 - 03 נחום גילה
5798839 - 03 אפשטיין שושנה