מספר טלפון


5798862 - 03 מקור הקפואים קליין
5798863 - 03 חמד כרמלה
5798866 - 03 אישי ישיר מיחשוב
5798869 - 03 יעקוב יאן מנחם