מספר טלפון


5799010 - 03 יחיאל שחטר
5799011 - 03 שלטון שנטאל
5799012 - 03 נכסי א א ו א לוונטהל בע"מ
5799013 - 03 מרזייב שלמה
5799014 - 03 אלקובי שלמה
5799015 - 03 שרייבר גרינולד גיטה
5799016 - 03 הלמן ייגאל גלזורה גלס
5799017 - 03 שליזנגר רחל
5799018 - 03 גליל הפעלות חשמליות ש ל ב 09 בע"מ