מספר טלפון


5799120 - 03 דביר שמאי
5799121 - 03 שכטר שלום וחדוה
5799122 - 03 הלפרט שמואל שמעלקא
5799123 - 03 נויפלד יהודה
5799124 - 03 גרמן נחום וסופי
5799125 - 03 רחמני אליהו כהן
5799126 - 03 אלטמן מנחם
5799128 - 03 מור שושן בע"מ
5799129 - 03 אהרון הדס