מספר טלפון


5799160 - 03 קוטליארוב מיכאל ומרים
5799161 - 03 פינקלשטיין משה ומנוחה
5799162 - 03 בונצל ג'ולי
5799163 - 03 ויטמן שמואל ובתיה
5799165 - 03 לוין ולדימיר
5799168 - 03 שלזינגר הדר
5799169 - 03 רייזמן מאיר ויוכבד