מספר טלפון


5799210 - 03 אמזלג חפציבה ויהושוע
5799211 - 03 קובי גרינברגר
5799212 - 03 ביתן לאה
5799213 - 03 משה שיפנבאור
5799215 - 03 גרינבלט הרטה ולאונרד
5799217 - 03 רוזנפלד אברהם ואסתר
5799218 - 03 מוסדות 'קוידינוב בארץ הקודש סמ
5799219 - 03 בקרמן אליעזר וחוה