מספר טלפון


5799220 - 03 פקס) עזרת) אחים דב זלמן
5799222 - 03 מטלון יעקב
5799225 - 03 שיק יהודה ואוטילי
5799226 - 03 אחזקות וניהול בע"מ הוק
5799226 - 03 נוה אורה קייטרינג
5799227 - 03 לנדה חוה
5799229 - 03 ברעוודה חיים חייקל