מספר טלפון


5799312 - 03 קליגר משה ואביבה
5799313 - 03 יברוב יעקב וחיה
5799316 - 03 טלפקס רייך אהרון ושרה
5799317 - 03 הלוי אביעד ותהילה
5799318 - 03 נחום יוני ביבי בני
5799319 - 03 שי יצחייק