מספר טלפון


5799492 - 03 שרים אורית ומשה
5799493 - 03 פונפדר דוד ורבקה
5799494 - 03 בליקוב אהרון
5799495 - 03 ויספיש לאה
5799496 - 03 רבינוביץ אלכסנדר
5799497 - 03 מסיקה ויקטור
5799498 - 03 לוין אליאב ושולמית
5799499 - 03 צוריאל (משה ורחל (וייס