מספר טלפון


5799510 - 03 ישראל וצירה שקד
5799512 - 03 לורנץ משה
5799512 - 03 סקלר יוסף ורייף
5799513 - 03 מוצרי אלומיניום לבנין רוזן יעקב
5799515 - 03 דוד וורדה היימן
5799516 - 03 אדלר זאב ומלכה
5799519 - 03 אוהבי יפה