מספר טלפון


5799630 - 03 פישר פסיה
5799631 - 03 פריברג יוסף
5799632 - 03 קמפנר בנימין
5799634 - 03 מוסדות יד עזרה
5799635 - 03 וייס מנחם
5799636 - 03 למניעת חילול קברים האגודה
5799637 - 03 ידיד לוי שרית ואיל
5799638 - 03 פרויבירט יצחק ונחמה
5799639 - 03 פלדמן אברהם ומירי