מספר טלפון


5799740 - 03 זויברמן דוד ויעל
5799741 - 03 טראוב צבי אריה ויפה
5799742 - 03 מוסקוביץ יצחק
5799743 - 03 עופר גרניאסטי
5799746 - 03 גנס שלמה אהרון ומיכל
5799749 - 03 לובין פנחס וחיה