מספר טלפון


5799782 - 03 וסרמן יצחק ורבקה
5799783 - 03 כהן יוסף יהודה
5799785 - 03 וינר אברהם
5799786 - 03 גרינפלד זהבה
5799789 - 03 דוד רחמים