מספר טלפון


5799830 - 03 ולדמן אשר ורות
5799831 - 03 היין יעקב ומרים
5799832 - 03 גרוס רות
5799833 - 03 כהן שמשון וחנה
5799834 - 03 רו"ח
5799835 - 03 אליעזר אבילוב
5799839 - 03 מלכה זלצברג