מספר טלפון


5799840 - 03 מורדוף מירי ואילן
5799841 - 03 שטרן אהובה
5799843 - 03 ברטנורה ברוריה שופט
5799845 - 03 עזרא ונחמה קליגר
5799846 - 03 רחני אילנה ואהרון
5799847 - 03 כהן שמעון
5799849 - 03 לב משה