מספר טלפון


5799970 - 03 רבינוביץ הרב יצחק יעקב מביאלה בבית המדרש
5799972 - 03 סופר גזלה
5799973 - 03 לזר פנחס
5799974 - 03 אלי ודליה נגרין
5799976 - 03 וקשטוק שמשון
5799977 - 03 מכלוף יעלי
5799979 - 03 א צודקביץ בע"מ