מספר טלפון


6073111 - 03 נגה אלקטרוטכניקה בע"מ
6073520 - 03 מצילה המועצה הציבורית למניעת פשיעה אגף קהילה
6073521 - 03 מצילה המועצה הציבורית למניעת פשיעה אגף קהילה
6073522 - 03 מצילה המועצה הציבורית למניעת פשיעה אגף קהילה
6073666 - 03 הנהלה באג מולטיסיסטמס בע"מ חנויות
6073777 - 03 ברץ בר נתן ושות' עורכי דין ונוטריונים
6073778 - 03 (פקס) (פקס) (פקס) (פקס) ברץ בר נתן ושות' עורכי דין ונוטריונים
6073900 - 03 אוניברסיטת תל אביב בנין דה בוטון