מספר טלפון


6085111 - 03 גורדון גז כימיקלים בע"מ
6085555 - 03 ברייטמן 'אלמגור ושות
6085555 - 03 ברייטמן 'בר לבב פרידמן ושות
6085777 - 03 "יכין חב' חקלאית בע"מ המשרד הראשי
6085777 - 03 יכין חקל בע"מ המשרד הראשי
6085800 - 03 בילדקום מסחר אלקטרוני בע"מ
6085808 - 03 (פקס) בילדקום מסחר אלקטרוני בע"מ