מספר טלפון


6086000 - 03 מרכזי שליטה בע"מ
6086222 - 03 תיירות נכנסת
6086333 - 03 תנועת המושבים
6086666 - 03 בית הדין הרבני האזורי
6086811 - 03 אורמה בע"מ
6086820 - 03 (פקס) אורמה בע"מ
6086833 - 03 גיפט ניהול השקעות בע"מ
6086840 - 03 (פקס) גיפט ניהול השקעות בע"מ