מספר טלפון


6100066 - 03 משרד ראשי
6100100 - 03 איי טי אנד טי בע"מ נציגות החברה בישראל
6100111 - 03 (פקס) איי טי אנד טי בע"מ נציגות החברה בישראל
6100222 - 03 בורסת היהלומים
6100424 - 03 מפעל חברות חוץ
6100441 - 03 הועד המרכזי
6100444 - 03 ההסתדרות הרפואית בישראל
6100810 - 03 יחידת הסיוע ליד בית משפט לעניני משפחה
6100901 - 03 יחידת הסיוע ליד בית משפט לעניני משפחה