מספר טלפון


6164191 - 03 סיניבר רועי
6164192 - 03 לודמיל יוסף
6164193 - 03 בן יעקב עומר והדסה
6164194 - 03 ישראל חי
6164195 - 03 גרניק אורה
6164196 - 03 קארווה גיטנדרה
6164197 - 03 גרילק רחל ואליק
6164198 - 03 מורגנשטרן דוד ומרגי
6164199 - 03 ניסים אלחרר